Kdo je v Česku bohatý?

Zdroj: Pixabay.com

Abyste splnili podmínku bohatého Čecha, je zapotřebí mít dobrou mzdu a zároveň majetek přesahující osmimístnou sumu.

Podle nedávného průzkumu GfK Czech považují Češi za bohatého člověka každého, kdo má měsíční čistý příjem nejméně 50 tisíc korun a zároveň majetek v objemu 10 milionů korun a více. Uvedený příjem odpovídá hrubé měsíčně mzdě 70 tisíc korun. Průzkumu se zúčastnilo tisíc osob ve věku od 18 do 65 let. Podobná čísla vyšla i v předchozím průzkumu, který proběhl v roce 2009.

Kdo je bohatý?

V ČR je osob s majetkem vyšším jeden milion korun s největší pravděpodobností kolem dvou milionů lidí v dospělém věku. Tento hrubý odhad lze stanovit na základě vlastnictví nemovitosti. Nejčastěji jde o majitele bytů a rodinných domů, které nelze úplně považovat za bohaté v pravém slova smyslu. Pro toto rozdělení je dobré vzít výsledky průzkumů veřejného mínění. Na jejich základě lze již odvozovat. Proto hodnota čistého měsíčního příjmu 50 000 korun a majetek od deseti milionů korun jsou dobrým indikátorem.

Bohatý člověk je podle dotazovaných v průzkumu každý, kdo má zajištěné bydlení – vlastnictví nemovitosti je přitom stěžejní. Hodnota reality nemusí být přitom nijak závratná. Bohatě stačí i malý byt, jehož hodnota je okolo milionu korun. Rozhodujícím kritériem je struktura dalšího majetku. Do něho patří finanční majetek, automobily, vybavení bytu, držení různých komodit (zlato, šperky, obrazy, bitcoiny).

Kromě materiální stránky je rozhodující i ta nemateriální. Zde se například odpovědi žen a mužů rozcházejí. Ženy vidí v bohatství též dobré zdraví, lásku a spokojenou rodinu. Svoboda, rozhodování, pocit moci a možnost nepracovat je zase typický úhel pohledu mužů.

Většina lidí chce zbohatnout

Být bohatý si přeje sedm z deseti Čechů, v tomto přání převažují ženy nad muži. Myšlenka o zbohatnutí se nejvíce objevuje v myslích lidí do 30 let pocházejících z větších měst.

Mezi botahé dle uvedených charakteristik se považovala dvě procenta respondentů. Nejčastěji šlo o věkovou kategorii 50 až 65 let bydlící v Praze.

Standardní cestou k bohatství je především úspěch v podnikání, dále dědictví anebo výhra v loterii. Menšinově se lze k majetku dostat i přes patent nebo objev. Tyto aktivity patří mezi legální způsoby nabytí majetku. Přesto v Česku vládne skepse, jak se k bohatství dostat. Polovina lidí v průzkumu uvedla, že jako jediný možný způsob je nepoctivost, krádež nebo korupce.