Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním?

Zdroj: Pixabay.com

Jaké jsou rozdíly mezi spořením a investováním? Po přečtení tohoto článku už vám bude vše jasné. Stačí vám tři minuty.

Řada lidí si myslí, že když odkládá část peněz stranou, jde o investování. Někdy tomu může být, ale pakliže odkládáte peníze na spořicí účet nebo termínovaný vklad, nejedná se o investování.

Spoření s úrokem

Spoření má předem jasnou úrokovou sazbu, která se stanovuje na roční bázi pod zkratkou p. a. Navíc nejste závislí na výkonnosti vaší investice. Úroková sazba dosahovaná prostřednictvím spoření (například spořicí účty, termínovaný vklad nebo stavební spoření) je nižší.

Výhodou u spoření je, že odhadnete váš nominální příjem na úrocích za časovou jednotku. Nevýhodou je, že úrok ve většině případů nepřesáhne aktuální výši inflace. A zároveň se vyhlašované roční úrokové sazby mění. Během roku klidně několikrát. Banky zohledňují vypisované úrokové sazby podle úrokové politiky České národní banky.

Jistota nízkého výnosu představuje spoření. Naopak riziko k investování patří. Odměnou jsou vyšší výnosy.

Investování je s výnosem

Investování je nejčastěji nákup majetkové účasti. Buďto přímo pomocí akcií akciové společnosti nebo nepřímo přes podílový fond či investiční platformu. Investování probíhá rovněž i prostřednictvím doplňkového penzijního spoření, byť může slovo spoření být zavádějící. Záleží na tom, jakou máte nastavenou investiční strategii.

Investování probíhá v čase a není dopředu známý výnos. Respektive ne u akcií, například u dluhopisů výnos znám bývá, proto někteří investoři považují dluhopisy za termínované vklady, což je ale nepřesné. Investování obvykle přináší vyšší výnosy než jsou úroky na depozitních, tj. vkladových, spořicích produktech. Pro zvýšení pravděpodobnosti výnosu je důležitá doba, po kterou necháte peníze v investicích.

O rostoucím významu investování mluví i fakt, že letos Češi drží ve svých investicích bilion korun. Koncem prvního letošního čtvrtletí bylo v tuzemských investičních společnostech a jejich fondech 1020 miliardy korun.

„Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku o 81 miliard korun. Na tomto růstu se podílel jak příznivý vývoj na finančních trzích, tak i příliv nových investic,“ řekla Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh.

Zdanění spoření a investic

U výnosů ze spoření a investování je i rozdílné zdanění. Zatímco u spoření bývá výnos zdaněný srážkovou daní ve výši 15 procent. Daň za vás odvede banka, družstevní záložna nebo stavební spořitelna.

Pro investování platí dvojí způsob pro stanovení daně, potažmo nedaně. Pokud vaši investici držíte méně než tři roky, platíte z prodeje 15 procentní daň. Jestliže přesáhnete tuto dobu, jsou vaše příjmy z prodeje investice osvobozeny od daně z příjmu.

Zdroj:
Autorský článek