Jaké vlivy působí na hypotéky?

Zdroj: Pixabay.com

Na hypoteční úvěry působí vlivy ze dvou kategorií, kam patří finanční situace žadatele a faktory ovlivňující samotnou hypotéku samotnou bankou.

Vlivy působící na žadatele se dají pojmenovat jako faktory ovlivňující jeho úvěruschopnost, kam patří výše jeho příjmů, míra zadlužení a dosavadní úvěrová aktivitu. Naproti tomu hypotéky coby úvěr na pořízení bydlení jsou v režii bank.

Úvěruschopnost žadatele

Výše vašeho čistého měsíčního příjmu je jedním z nejdůležitějších faktorů pro schválení hypotéky a určení výše, kterou si můžete půjčit. Věřitelé, tj. banky, budou hodnotit vaše zaměstnání a historii příjmů z něho plynoucích.

Banky poskytující hypotéky zohledňují rovněž vaše stávající dluhy, jako jsou kreditní karty, leasingy na automobily a další úvěry, jako jsou spotřebitelské nebo kontokorenty. Vysoký poměr dluhu k příjmu (DTI) může negativně ovlivnit vaše šance na schválení hypotéky.

Platí, že poměr k dluhu k vašemu čistému příjmu může být nejvýše 40 procent. Máte-li čistou mzdu ve výši 50 tisíc korun, celkové splátky úvěry mohou činit 20 tisíc.

Úvěrová historie žadatele ukazuje věřitelům, jak zodpovědně jste v minulosti spláceli své dluhy. Čím delší a pozitivnější úvěrová historie, tím lépe. Proto je dobré si před samotnou hypotékou vzít například leasing nebo spotřebitelský úvěr a ten řádně splácet. V očích banky získáte vyšší skóring než v případě, kdy jste zcela bez úvěrové historie.

„Situace českých domácností zvažujících pořízení vlastní bydlení není jednoduchá. Nicméně situace se na trhu mění. Zlepšuje se pozice kupujících, kteří již nejsou pod takovým časovým tlakem, jako byli v období rychle rostoucích cen,“ řekl Libor Vojta Ostatek, jednatel společnosti Golem Finance, která se zaměřuje na poradenství v oblasti financování bydlení.

Nezbytnou podmínkou pro další zjišťování finanční a majetkové situace žadatele je vlastnictví dalších nemovitostí a jejich podílů, dosavadních finančních rezerv a investic, ale také dalších aktiv mající vliv na posílení úvěruschopnosti.

Faktory mající vliv na hypotéku

Mezi faktory, které ovlivňují samotnou hypotéku, patří výše úvěru, výše splátky a doba splácení. Čím více si půjčíte, tím vyšší bude vaše měsíční splátka a tím větší bude riziko, že budete schopni dostát svým závazkům. Doba splácení hypotéky ovlivňuje měsíční splátku a celkové úrokové náklady. Delší doba splácení bude znamenat nižší měsíční splátku, ale také zaplatíte více na úrocích.

Hypotéky mohou mít pevnou nebo proměnnou úrokovou sazbu. Pevná úroková sazba se během doby splácení nemění, zatímco proměnná sazba se průběžně přizpůsobuje tržním podmínkám.

Zásadní pro výši hypotéky je tzv. LTV poměr (Loan-to-Value) vyjadřující poměr mezi výší hypotéky a hodnotou nemovitosti. Většina bank v České republice vyžaduje minimální zálohu 20 procent, to znamená, že LTV poměr nesmí přesáhnout 80 procent.

Věřitelé hodnotí nemovitost, kterou kupujete, aby se ujistili, že stojí za požadovanou výši hypotéky. Hodnota nemovitosti je ovlivněna zejména lokalitou, stavem a velikostí.

Úrokové sazby stanovené Českou národní bankou a celková ekonomická situace ovlivňuje dostupnost a ceny hypoték.

„Když zůstanou základní sazby České národní banky na stejné úrovni a sazby na mezibankovním trhu budou pokračovat v pozvolném poklesu, mají hypoteční banky určitý prostor pro snižování úrokových sazeb hypoték,“ komentuje Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Kromě uvedených faktorů mají na hypotéky vliv i další faktory jako je váš věk, profese, místo bydliště nebo rodinné zázemí. Před sjednáním hypotéky porovnejte nabídky různých bank a hypotečních makléřů. Získáte přehled o nejlepších možných podmínkách.

Zdroj:
Autorský článek