Jak vysoký bude můj důchod?

Zdroj: Pixabay.com

Důchod. Pro někoho daleko, pro jiného již takřka realita všedního dne. Starobní důchod plynoucí od státu je pro drtivou většinu Čechů jediným příjmem ve stáří.

Na penzích je dobrá jedna věc. Přesně víte, kdy odejdete na odpočinek. Proto je žádoucí se připravit na penzi zavčasu. Samozřejmě ve standardních případech, nemáme na mysli například invalidní důchod, předčasné penze či předdůchody. Respektive termín odchodu do důchodu znáte v podstatě celý život, přičemž nejméně tři desetiletí, ale i více, se můžete odpovědně připravovat na podzim života, jak se stáří někdy nazývá.

Na čem závisí důchod?

Starobní důchod závisí na třech faktorech – výši výdělků během života budoucího penzisty, délce doby pojištění a důchodový věk. U prvních dvou faktorů platí obligátní, že čím vyšší jsou, tím vyšší penzi může budoucí senior získat. Doba pojištění má navíc tendenci se prodlužovat. Po roce 2018 bude nutné odpracovat alespoň 35 let.

Slovo odpracovat je často volným opisem dobou pojištění, do které kromě samotné práce patří ještě různé náhradní doby, jako například kdysi povinná základní vojenská služba, mateřská a rodičovská dovolená, pobyt na úřadu práce po předem omezenou dobu či třeba taková příprava na budoucí povolání, kterým se myslelo vzdělávání po 18 roce života.

Netřeba zdůrazňovat, že stát se snaží postupně omezovat náhradní doby a tak třeba studenti již nemohou několik let zpátky počítat s tím, že by se jim studium započítalo do náhradní doby jako jejich předchůdcům. Třetím faktorem je splnění důchodového věku. Letos mohou do řádného starobního důchodu odcházet muži po dosažení 63 roku a dvou měsíců života. U žen je jasná věková hranice rozostřená do počtu vychovaných dětí. Dá se dojít k hrubému závěru, že do penze mohou odejít ženy již při dosažení věku 62 let a osm měsíců v případě, že jsou bezdětné anebo 59 let a osm měsíců za předpokladu, že vychovaly čtyři potomky. Se snižujícím se počtem vychovaných dětí se věk potřebný k odchodu do důchodu úměrně zvyšuje. O jeden rok později, než žena se čtyřmi dětmi, odejde do penze žena, která vychovala děti dvě.

Minimální důchod neexistuje

Starobní důchod se skládá ze dvou částí – základní a procentní výměry. Základní výměra pro letošní rok činí 2550 korun, procentní činí nejméně 770 korun. V obou případech jde o měsíční bázi. Na základě obou výměr by se už už dalo konstatovat, že minimální důchod činí jejich součet, tedy 3320 korun. Opak je pravdou a pojem minimální důchod neexistuje.

92 %

tolik procent činí podíl státu na příjmech starobního důchodce. Zbývajících osm procent pokrývá senior z jiných zdrojů.

Průměrný důchod

Průměrný důchod stejně jako průměrná mzda nepatří mezi dvakrát seriózní údaje, které lze u penzí vysledovat. Přesto vhodně dokreslují situaci. Průměrnou mzdu (ke konci 4. čtvrtletí 2016 činila 29 320 korun hrubého) podle údajů Českého statistického úřadu pobírá zhruba třetina pracujících, Naopak průměrný důchod ve výši 11 460 Kč (údaj k 31. 12. 2016) a vyšší je vyplácen polovině všech důchodců. Pod pojmem průměrný důchod je zapotřebí si představit, že se do něj započítává jak sólo starobní důchod, který představuje pouze starobní důchod, tak i složené důchody, kdy ke starobnímu důchodu přibude ještě pozůstalostní penze (vdovský anebo vdovecký důchod).

Vývoj do budoucna

Na základě uvedených pojmů můžeme směle odhadovat vývoj výše starobních důchodů. V redakci finančního serveru 2FP.cz se přikláníme k variantě, že v budoucnu, řádově za dvě až tři desetiletí, bude starobní penze rozdělena do dvou částí – na základní a na nadstavbu. Přičemž základní část bude tvořit zhruba polovinu toho, co součet základní i nadstavbové penze. Převedeno do čísel se před několika lety s příchodem důchodové reformy mluvilo o číslu šest tisíc jako základní důchod a zhruba jednonásobek pro jeho nadstavbu.

Z uvedeného je patrné, že důchodová problematika v dalších dekádách projde značným vývojem. A do budoucna zůstává jedna platná a na začátku zmíněná teze. Stáří jednou přijde a záleží na každém, kdy a jakým způsobem se na podzim života připraví.