Jak ufinacovat dlouhý život v důchodu

Zdroj: Pixabay.com

Přibývá lidí dožívající se stovky let. Pro zachování důstojného života v penzi je nutná změna investičních strategií a myšlení. Počet lidí, ktří se dožijí stovky let a dokáží ji přežít bude v následujících dekádách přibývat. Mnohdy i o jedno desetiletí. 

Nároky na život v důchodu se zvyšují s tím, jak se prodlužuje věk dožití a její kvalita. Dosud se počítalo s průměrnou délkou dožití, která pocházela z údajů Českého statistického úřadu a vycházela na zhruba čtvrtstoletí. Na základě aktuálních údajů by mělo v polovině století žít v Česku asi 20 tisíc stoletníků a starších lidí. Nyní jich je okolo šesti set (přičemž dva roky nazpět žila v ČR zhruba tisícovka staletých a víceletých). V praxi to znamená zhruba následující. Při odpovědném plánování vaší penze musíte počítat i s možností, že se dožijete požehnaného věku.

V tomto příspěvku vás nebudeme zatěžovat čísly, grafy a tabulkami. Představíme pouze základní myšlenkové črty, které budete muset nejdříve zpracovat a poté s nimi dál pracovat. Stejně jako kdysi, i nyní platí, že pro odpovědnou přípravu na penzi vám stačí rok přemýšlení a samostudium do patřičné hloubky. Přesto neotálejte a vytvářejte úspory na důchod co nejdříve. Klidně bez finanční strategie, tu si pořídíte časem.

Dali jsme dohromady tři výchozí teze, se kterými se budete muset popasovat, abyste ze svých peněz získali maximum.

Větší důraz na investiční disciplínu

Omezte současnou spotřebu a více myslete na budoucnost. Peníze, které dnes ušetříte, vám umožní zachovat aktuální životní standard. Případně vás mohou odvrátit od dlouhodobého života v nedostatku. Přeneseno do praktického hlediska vás každá dnes odložená kávička, pivečko, šminky anebo návštěva posilovny může v budoucnu nasytit. A s plným žaludkem se vše lépe snáší.

Investování je odložená spotřeba. Co dnes ušetříte, se vám v budoucnu bohatě vrátí. Jestliže dnes investujete korunu, tak ji při pětiprocentním čistém výnosu během následujících 15 let zdvojnásobíte. Uvažujte v dosahování přiměřených výnosů v dlouhém časovém úseku.

Začátkem penze nekončí práce peněz

Aktuálně nastavované investiční strategie pracují s postupným uzamykáním, chcete-li přesouváním peněz z rizikových do konzervativních investic. V nejedné strategii se deset let před vaším potenciálním odchodem na penzi bude postupně přeměňovat finanční majetek do již zmíněné konzervativní složky. Konzervativní neznamená bezriziková, nýbrž co největší možné snížení pravděpodobnosti ztráty hodnoty investice. Tím pádem se vám na samé minimum sníží pravděpodobnost získání atraktivního výnosu. Udržení reálné hodnoty peněz nemusí být hlavním cílem celého přesunu.

Při zamýšleném dožití sta let uvedené investiční strategie přestávají stačit. Vlastní dynamické (rizikové) zhodnocení probíhá v krátkém časovém úseku dvou, maximálně tří desetiletí. Během něhož se musíte zajistit na penzi na stejně dlouhou, ne-li delší dobu. Proto přichází na řadu superdlouhé investiční horizonty, ve kterých budete držet část kapitálu i v rizikovějších strategií, které se nyní pro penzisty nedoporučují.

Superdlouhé investiční horizonty

V jednom z dřívějších článků jsme uváděli superdlouhé investiční horizonty jako dobu tří dekád. Viděnou optikou vysokého dožití je lze směle prodloužit na půlstoletí. Byť půjde o sofistikovanější diverzifikaci než je tomu nyní. Na pořízení dostatečně vysoké jistiny budete mít stejně dlouhý čas, avšak v důchodu strávíte delší dobu než je tomu u nynějších důchodců.