Jak sestavit finanční plán domácnosti

Zdroj: Pixabay.com

Sestavení finančního plánu pro vaši domácnost není nic těžkého. Získáte přehled o vašich penězích a bude se vám lépe plánovat.

Když jsme před časem oslovili několik našich vybraných čtenářů, jestli si sestavují finanční plány, dostala se nám řada vyhýbavých odpovědí. Tvrdá data, kolik domácností si vede přehled příjmů a výdajů, případně kolik z nich má vypracovaný profesionální finanční plán od finančního poradce, nemáme. Přesto není na škodu krátký příspěvek na téma, jak na sestavení finančního plánu domácnosti. Finanční plánování vám pomůže lépe pochopit a zvládnout rozhodování o vaší budoucnosti.

Finanční plán domácnosti se od toho osobního liší počtem osob, který se týká. Osobní plán je pro jednu osobu, finanční plán domácnosti pak pro dva více osob, případně pro celou rodinu.

Finanční rozvaha domácnosti

Pokročilejší plán rodinných financí spočívá ve vytvoření finanční rozvahy domácnosti. Ta by měla reflektovat veškeré příjmy a výdaje.

Příjmy a výdaje

Základním předpokladem pro vytvoření libovolného finanční plánu, ať už osobního nebo rodinného, je znalost příjmů a výdajů. Příjmy jsou relativně známé a jednoduché. Drtivá většina lidí bude mít příjem v podobě platu nebo mzdy, případně příjmy z pronájmu majetku, nejčastěji pak z pronájmu bytu.

Výdaje představují oříšek i pro ostřílenější a zkušenější finanční plánovače. Abyste získali opravdu co nejlepší údaje, je dobré se podívat na vaše výdaje hodně kriticky, detailně a ideálně třeba za poslední dva tři roky.

Začněte od největších a nejdůležitějších výdajů. Rozdělili jsme je do čtyř velkých skupin – bydlení, výběry z bankomatů, nákupy platební kartou a bankovní převody.

Bydlení

Bydlíte v podnájmu anebo splácíte hypotéku? Pak pro vás budou výdaje spojené s bydlením představovat významnou část ve vašich rodinných financí.

Do bydlení se počítají i poplatky za utility (voda, plyn, elektřina), pojištění domácnosti a nemovitosti a odvody do fondu oprav. Pro vlastníky rodinných domů budou padat i náklady spojené s udržením nemovitosti v obyvatelném stavu.

Výběry z bankomatů

Ačkoliv jsou platební karty značně rozšířené, stále platíme v hotovosti. Peníze v největším objemu získáváme výběrem z bankomatů, případně výběrem na bankovních pobočkách. Proto z vašeho internetového bankovnictví není složité vyfiltrovat výběry z bankomatů anebo větší výběry hotovosti z účtu.

Mnohem složitější je přiřadit k placení v hotovosti náklady. Pro začátek pracujte s pomůckou, že každý výběr z bankomatu se rovná výdaji. Časem se prokoušete i ke snižování zbytných a zbytečných výdajů.

Nákupy a placení platební kartou

Placení a nákupy prostřednictvím platební karty se z bankovního výpisu rovněž vyčtou relativně snadno. U každé transakce je vyznačeno, kam šly peníze. Získáte relativně dobrý přehled, za co utrácíte.

Bankovní převody

Bankovní převody jsou stejně jako u karet lehce dohledatelné. S ohledem na běžně hrazené výdaje půjde u převodů s největší pravděpodobností o náklady spojené s bydlením a s úvěry, které máte sjednané. Stejně tak budete mít rovnou před nosem úložky do spoření a investic. Nezapomeňte ani na pravidelné platby za mobilní tarif a internetové spoření, případně za kabelovou televizi nebo satelitní příjem.

Spoření a investice

Nezanedbatelnou položkou, která může u jedné platby činit klidně i tisícikoruny, je odkládání části příjmů na později. Zatímco u výše uvedených výdajů jde o okamžitou spotřebu, spoření a investice se klasifikují jako odložená spotřeba, která proběhne v blízké či vzdálenější budoucnosti.

Uvedený výčet tvoří základní přehled příjmů a výdajů. Detailnější pohled získáte v článcích, jejichž odkazy jsme přiložili k jednotlivým kapitolám.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz