Jak pořídit nemovitost v exekuci a dražbě?

Zdroj: Pixabay.com

Nákupem nemovitosti v dražbě anebo v exekuci můžete ušetřit část pořizovací kupní ceny. Ukážeme vám, jak na nákup nemovitosti v exekuci a dražbě. Pro začátek začneme nelichotivou statistikou. V Česku je každý desátý člověk starší 15 let v exekuci.

Celková hodnota majetku, který je předmětem exekucí, činí přes 300 miliard korun. Nemovitostí, ať už domů, bytů nebo pozemků, na které je uvaleno exekuční řízení, je velké množství.

Jak zjistit, že je nemovitost v exekuci?

V katastru nemovitostí zjistíte, zda je nemovitost v exekučním řízení. Doporučujeme sledovat Portál dražeb Exekutorské komory České republiky. Tam jsou veškeré nemovitosti, které budou draženy. Pohodlně si můžete vyfiltrovat nemovitost podle jejího typu a polohy. Lze filtrovat i na základě obcí.

Exekuční příkaz prodeji nemovitosti

Aby se dostala nemovitost, která je předmětem exekučního řízení k prodeji, nesmí se spolu dlužník, exekutor a věřiteli dohodnout. Zní to tvrdě, ale při vzájemné shodě o vymáhání dlužných peněz k prodeji reality nikdy nedojde. Při nedohodě výše uvedených subjektů na splátkovém kalendáři přichází ke slovu exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Cena nemovitosti se určuje na základě odhadu znalce, kterého určuje exekutor. Znalec stanovuje odhadní cenu nemovitosti na základě času a místa prodeje, jejím stavem a dalšími faktory.

Při nákupu nemovitosti v exekuci se dostanete na zajímavou cenu, což je výhoda oproti dražbě.

Co určitě udělejte a nedělejte

Při nákupu nemovitosti v exekuci využijte služeb právníka. Není na škodu domluvit se i s kvalifikovanou osobu, která může posoudit stav kupované nemovitosti. Zcela určitě se vyhněte obcházení věřitelů a exekutorů. Neuzavírejte žádné dohody s dlužníkem.

Co dělat po exekuci?

Jakmile skončí exekuce, budete mít na uhrazení ceny za nemovitost pevně stanovený termín. Peníze posíláte vždy exekutorovi. Doporučujeme si vyžádat podepsaný předávací protokol k nemovitosti, který vás může ochránit před případnými neshodami. Po koupi reality zajděte na katastr nemovitostí. Vlastníkem nemovitosti se stáváte až po zápisu do katastru nemovitostí. Posledním úkonem je zaplacení z nabytí nemovitých věcí ve výši čtyř procent ze základu daně.

Dražba a nařízení dražby

Pakliže se exekutorovi nepodaří prodat nemovitost v exekučním řízení, přistupuje k dražbě nemovitosti. To je také jeho poslední možný krok. Pečlivě si prostudujte dražební vyhlášku, ze které zjistíte čas a místo dražby, podrobný popis nemovitosti jako jsou nájemní práva nebo věcná břemena. Před samotnou dražbou musíte složit zálohu – její výši opět naleznete v dražební vyhlášce. Nejnižší podání odpovídá 2/3 ceny, kterou určil znalec ve svém posudku.

Kladem dražby oproti exekuci je, že jakmile se nemovitost neprodá v prvním kole, postupuje do dalších kol. Ve druhém kole je nejnižší podání sníženo na 50 procent, ve třetím na 40 procent a ve čtvrtém kole na 30 procent.

Záporem hovořící proti dražbám je, že jde většinou o vynucené úkony ze strany exekutora. Majitel nemovitostí může celý proces sabotovat. Ať už nekomunikací s exekutorem nebo s případnými zájemci o prohlídku reality. To může mít za následek i to, že v dané nemovitosti může její nový vlastník nalézt nejeden dáreček. Jsou známy případy, kdy nový majitel nalezl v nemovitosti nebezpečný odpad, nebo byla ve značně poničeném stavu.

V neposlední řadě se cena v dražbě může vyšplhat na vysokou částku – částečně ji mohou nadsadit i známí jejího majitele. Zaměstnanci exekutorského úřadu a dlužníci jsou z dražby předem vyloučeni.