Jak funguje spořící účet

Zdroj: Pixabay.com

Spořící účet je nejjednodušší a nejdostupnější forma pro spoření. Je vhodný pro každého, kdo potřebuje odkládat část hotovosti.

V tomto příspěvku vás seznámíme s fungováním spořícího účtu. Zároveň poradíme, jak spořící konto využívat lépe, potažmo jakým chybám se vyhnout.

Spořící a bankovní účet

Základní dvojicí finančních produktů je bankovní účet a spořící účet. První slouží pro běžné výdaje a příjmy, spořící konto pro kumulování úspor.

Proč mít spořící účet?

Spořící účet funguje především pro dva účely. Prvním je průběžné spoření peněz, druhý účel lze definovat jako dočasné uložení větší sumy. Větší objem peněz lze získat například dědictvím, prodejem nemovitosti nebo automobilu, případně vyplacením zisku z podnikání.

Rozhodně nepoužívejte spořící účet jako své běžné bankovní konto, ze kterého vám odcházejí platby a inkasa anebo je na něj navázána platební karta. Ideální je, když je spořák oddělený od vašeho běžného měsíčního finančního provozu.

Spořící účet je vhodné používat pro akumulaci přebytečných peněz. Nemá význam si na něm nastavovat trvalé platby, inkasa anebo z něho dorovnávat zůstatek na běžném účtu.

Spořící účet definice

Definice spořícího účtu je následující. Mělo by jít o depozitní vklad, který je oproti bankovnímu účtu úročeny vyšší úrokovou sazbou. Spořící účet neslouží pro dlouhodobé spoření, nýbrž byste na něm měli mít finanční rezervu.

Ohledně dostatečně vysoké úrokové sazby jde o složitý úkol, neboť se úrokové sazby na spořácích i bankovních běžných účtech značně přiblížily.

Kam s výplatou?

Požádejte ve společnosti nebo instituci, ve které pracujete, aby vám výplatu posílali na spořící účet. Z něho převádějte jen tolik peněz, kolik nutně potřebujete pro váš běžný měsíční provoz. Jak velká to bude suma zjistíte z domácího účetnictví.

I pro spoření je dobré mít plán

Jednou odložené finanční prostředky by měly na spořáku zůstat nejméně tak dlouho, než je přesunete jinam. Trochu šalamounská rada, kterou vysvětlíme. Pro spoření si vytvořte stručný finanční plán, kolik peněz měsíčně odložíte (minimální a optimální částku) a jak dlouho takto budete činit. Případně si naplánujte, že až dosáhnete jisté výše úspor, budete s penězi pracovat podle dalšího scénáře. Například při koupi bytu anebo jako vklad do podnikání.

Pojištění vkladů

Spořící účet, nebo spořící konto je vkladovým bankovním produktem. Jistina, též zůstatek, je pojištěna do částky 100 000 EUR a jejího ekvivalentu přepočteného do českých korun. Výplatu zajišťuje Garanční systém finančního trhu. Cokoliv nad tuto sumu vám v případě krachu banky nebo družstevní záložny nebude vyplaceno. Na jedno rodné číslo u dané banky (záložny) platí výše uvedená statisícová garance. Větší částky je vhodné rozložit mezi více finančních domů. Ideálně tak, abyste pokaždé splňovali pojištění vkladů a při ukončení činnosti instituce nepřišli o část peněz.

Úrokové sazby

Oproti běžným bankovním kontům jsou spořící účty lépe úročeny, byť úroková sazba pohybující se okolo jednoho procenta také není žádné vysoké zhodnocení.