Jak efektivně vyjednávat o zvýšení mzdy?

Zdroj: Pixabay.com

Říct si o zvýšení mzdy není žádná věda. Pakliže odvádíte dobře svou práci a odvádíte zaměstnavateli přidanou hodnotu, máte napůl vyhráno.

Situace na pracovním trhu vyjednávání o zvýšení mzdy přeje. Trh je saturovaný, volných adeptů o práci málo, zaměstnavatelé nemají z čeho vybírat. Proto je ztráta dlouholetého, spokojeného, zapracovaného a loajálního zaměstnance bude mrzet. Vyjednávání o zvýšení platu má své náležitosti, které byste měli vzít v úvahu.

Nečekejte na plošné zvýšení mezd, zapojte se aktivně do dialogu se svým zaměstnavatelem.

„Zvyšování mezd je velmi diferencované. Zatímco v některých odvětvích vidíme nárůsty mezd, které vysoce překračují inflaci, například v odvětví vzdělávání se i v prvním čtvrtletí letošního roku průměrná mzda dále reálně snížila,“ upozorňuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce Českého statistického úřadu.

Příprava je nezbytností

Jako první zhodnoťte svou „tržní hodnotu“. Prozkoumejte platy pro podobné pozice ve vašem regionu s ohledem na zkušenosti, dovednosti a dosažené výsledky jaké máte vy. Využijte online nástroje a průzkumy trhu. Stanovte si cíl v podobě určení konkrétní částky, o kterou chcete mzdu zvýšit, a buďte připraveni zdůvodnit své požadavky.

Připravte si argumenty v podobě seznamu svých profesních úspěchů, dosažených cílů a přínosů pro firmu. Kvantifikujte výsledky, kdykoli je to možné. Nacvičte si rozhovor s partnerem nebo kamarádem. Procvičte si argumentaci a sebevědomé vystupování.

Vyjednávání se zaměstnavatelem

Vyjednávání o zvýšení mzdy nejčastěji probíhá s vaším přímým nadřízeným, případně šéfem vašeho vedoucího. Vyberte si vhodný čas a moment, kdy váš nadřízený nebude v časovém presu a bude mít klid na rozhovor. Vhodnou příležitostí může být hodnocení výkonu, splnění důležitého úkolu, nebo doba po dosažení firemního cíle.

Některé firmy mají pro vyjednávání o zvýšení mzdy zaměstnanců vyhrazená určitá období během roku.

Začněte s pozitivním přístupem a oceňte svou dosavadní práci ve firmě. Nezapomeňte vyjádřit zájem o trvalou spolupráci. Aby váš nadřízený netápal, jasně sdělte svůj požadavek. Prezentujte svou cílovou mzdu a zdůvodněte ji s využitím připravených argumentů a dat o tržních trendech.

Dopředu se připravte na kompromis a buďte otevřeni alternativním formám navýšení, jako jsou bonusy nebo přidání volných dnů dovolené. Ke škodě nemusí být ani váš kariérní posun.

Pečlivě vnímejte reakce nadřízeného a buďte připraveni zodpovědět jeho dotazy a obavy. Udržujte si profesionální a sebevědomý postoj. V případě odmítnutí buďte zdvořilí a vyjadřujte zájem o další diskusi o možnostech navýšení mzdy v budoucnu.

Co nedělat a proč

Určitě se nesrovnávejte s kolegy. Vyjednávejte o svém platu na základě vlastních zásluh a vámi vnímané tržní hodnoty. Nezačínejte s ultimátem jako je vyhrožování odchodem z firmy. Tato výhružka obvykle nevede k trvalému a spokojenému pracovnímu poměru. Obrňte se trpělivostí. Vyjednávání o mzdě může trvat i déle. Nevzdávejte se a buďte připraveni na další kola diskuze.

Zdroj:
Autorský článek