Generace Z: Jak pracuje generace sněhových vloček?

Zdroj: Pixabay.com

Vločková generace, známá také jako generace Z, má k práci přístup odlišný od předchozích generací. Jak Gen Z přistupuje k práci a rovnováze s osobním životem?

Článek obsahuje obecné trendy a ne všechny charakteristiky popisované generaci vloček se jimi řídí. Najdou se i výjimky.  Zaměstnavatelé, kteří chtějí přilákat a udržet si talenty z generace vloček, by však měli zvážit uvedené faktory a vytvořit pracovní prostředí, které odpovídá jejich potřebám a preferencím.

Jaká je generace sněhových vloček?

  • Generace lidí narozená mezi 1995 až 2010 (někdy i mezi 1997 až 2012), též známá pod označením Generace Z (též Gen Z).
  • Generace sněhových vloček se vyznačuje důrazem na individualitu a jedinečnost, avšak zároveň se může potýkat s křehkostí a zranitelností v konfrontaci s odlišnými názory.
  • Sněhové vločky, ačkoli krásné a jedinečné, se mohou snadno roztát pod vlivem neshod a konfliktů.
  • Home office je pro ně svatým grálem. U firem, které ho nenabízí, nechtějí pracovat.

Podle Petra Lupače z Katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jsou příslušníci generace Z čili generace sněhových vloček zaměření na jedinečnost a individualitu. Zároveň jsou křehcí a zranitelní. „Pokud se potkají s nějakým jiným názorem nebo s něčím, s čím nesouhlasí, mají problém se s tím vyrovnat,“ doplňuje Lupač.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Vločková generace si cení volného času a osobních zájmů vedle své kariéry. Očekávají flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Hledají takový stav, který podporuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Hledání smyslu práce a seberealizace

Vločková generace chce pracovat pro firmy, jejichž hodnoty sdílí a mají pozitivní dopad na svět. Nejsou motivováni pouze penězi a statusem, ale chtějí cítit, že jejich práce má smysl. Generace Z oceňuje nezávislost a chce mít ve své práci svobodu. Očekává, že jim bude umožněno pracovat samostatně a přicházet s vlastními kreativními nápady.

Kromě toho jsou lidé z této mladé generace dobře sžití s technologiemi. Od útlého věku jsou na ně zvyklí je používat v práci i mimo ni. Očekávají, že budoucí pracoviště je vybaveno nejnovějšími technologiemi a že jim bude umožněno je používat k efektivnímu plnění úkolů.

Generace Z je značně ovlivněná sociálními médii jako je Facebook nebo Instagram, se kterými v podstatě vyrůstala.

Jak mladí komunikují a spolupracují?

Gen Z preferuje kolaborativní pracovní prostředí a oceňuje otevřenou komunikaci. Využívá k tomu různé komunikační kanály, jako jsou online platformy a sociální média. Navíc je vločková generace zřejmě nejrozmanitější generací v historii.

Psycholog Vojtěch Bednář míní, že generace sněhových vloček potřebuje jisté a systematické vedení, které je směřuje na jasně stanovené a srozumitelné úkoly a střednědobé cíle. Podle Bednáře chtějí pracovníci generace Z jasnou a srozumitelnou motivaci a odměnu za jejich pracovní úsilí.

Individualita sněhových vloček s sebou nese jistou zranitelnost v konfrontaci s odlišnými myšlenkami.

Mezi důležité aspekty pracovního života oceňuje generace Z různorodé pracovní prostředí. Její příslušníci a příslušnice očekávají, že se dočkají spravedlivého zacházení s respektem bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci nebo jiné osobní vlastnosti.

Zdroj:
Autorský článek