Exekuce a chudoba podrývají v Česku demokracii

Zdroj: Pixabay.com

Vnímání demokracie jako vhodného režimu pro svobodný život značně narušuje chudoba a exekuce v Česku. Především těch, které se tyto jevy týkají.

Podle posledních čísel nedokáže 35 procent domácností zafinancovat výdaje ve výši deseti tisíc korun. Alespoň jednou exekucí je zatíženo 863 tisíc lidí. Zajímavý průzkum na vzorku 800 osob s exekucemi provedla výzkumná agentura Median pro deník Alarm. Z něho vyplývá, že zhruba polovina exekvovaných lidí nemá důvěru v demokracii, respektive je jim jedno, v jakém režimu žijí.

Polovina exekvovaných nevolí

Zhruba polovina osob, které jsou v exekuci, nechodí k volbám. Podle autorů průzkumu sociologů Michala Kunce a Daniela Prokopa jde o překvapení, neboť by se dalo očekávat, že lidé v tíživé životní situaci budou volit extrémní strany jako je Dělnická strana sociální spravedlnosti. Namísto toho se u těchto nevoličů projevuje spíše apatie a nezájem o věci veřejné. Téma libovolné politické strany ohledně insolvenčního zákona a pomoci lidem s těžko splatitelnými dluhy se mine účinkem a zisk potenciálních voličů se nemusí konat.

Cesta do exekuce

Exekuce jsou často spojovány s nabíráním úvěrů vedoucím k předlužení dotyčné osoby. Předlužení znamená, že člověk nedokáže splácet své závazky. Příčinou nebývá ani tak nezřízený konzumní způsob života – touha po spotřebních statcích, jako prostější fakt, kterým je neplacení výživného nebo dlužné mzdy. Když vám chybí část peněz, abyste dokázali uhradit nájemné, platby za utility (voda, plyn, elektřina), telefonní služby nebo třeba za pojištění, začnete některé z výdajů prostě vypouštět.

Bludný kruh se roztočí snadno. Nedostanete mzdu nebo jen její část (případně nepřijde výživné na děti) a vy třeba nezaplatíte nájem. Tím jste odstartovaly problémy, které budou dlouhodobé a psychicky značně tíživé.

Samostatnou kapitolu tvoří důchodci, kteří se stali obětí šmejdů. Nekalým prodejcům čehokoli se senioři upsali do značně nevýhodných finančních závazků, které nezřídka končí právě exekucí. Nyní jde údajně o snižující se problém.

Dluhové pasti nejsou jen doménou seniorů, matek samoživitelek, ale i mladých lidí. Jednou z mnoha cest vede i k bezdomovectví.

Demokracii se nedaří

Jakmile máte pocit, že vás systém odmítá, což je údajně častý pocit lidí s exekucemi, přestává vás zajímat, že žijete v demokracii. Jejím narušitelem je milion lidí, kteří spadli do dluhových a exekučních pastí. Jejich vnímání demokraci je narušeno, neboť na sobě mají vyzkoušeno, čeho se na nich dopustil volný trh. Volání po vládě silné ruky není ničím výjimečným.