Dvě pětiny Čechů si na důchod nespoří: Co je k tomu vede?

Zdroj: Pexels.com

Na důchod si nijak nespoří 42 procent Čechů. To se týká především mladých lidí a také lidí s nízkým vzděláním, kteří bojují s nízkými příjmy.

Průzkum agentury Perfect Crowd pro Asociaci pro kapitálový trh (AKAT ČR) ukázal znepokojivé zjištění: Proč si lidé nespoří? Průzkum proběhl na 1072 osobách prostřednictvím online formuláře. Vzorek respondentů zahrnuje dospělou českou populaci zastoupenou podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

Mezi hlavní důvody, proč si lidé nespoří na důchod, je mládí, vzdělání a nízké příjmy.

Do důchodu daleko…

Mladí lidé se často domnívají, že mají do důchodu daleko. S odkládáním peněz na později nemají problém. Místo doplňkového penzijního spoření nebo investičních platforem investují do akcií a jiných aktiv na vlastní pěst. Nejsou si vědomi výhod penzijního spoření, jako je státní příspěvek, příspěvek zaměstnavatele, složený úrok a profesionální správa investic.

Nízké vzdělání a následně příjmy

Lidé s nízkým vzděláním mají obvykle nízké příjmy, ze kterých je těžké odkládat peníze na spoření. Často žijí od výplaty k výplatě a nemají žádné rezervy. Nemohou si dovolit financovat dlouhodobé spoření. Navíc nemají ani důvěru v banky nebo investiční společnosti. Nevědomost vede k častějším a citelnějším chybám, které odrazují od dalšího investování.

„Je patrné, že jsme se stále nenaučili se investicemi kontinuálně zabývat. A protože se nezajímáme a nevzděláváme, roztáčí se tak bludný kruh nedůvěry,“ upozorňuje Martin Řezáč, předseda AKAT ČR a dodává: „O investice se nezajímáme, proto jim nerozumíme a snadno tak naletíme podvodníkům. A naše nechuť k investicím se ještě prohloubí.“

Obavy o finanční budoucnost ve stáří dovedou některé lidi ke stresu a úzkosti.

Nespoření na důchod má vážné následky jako je nižší životní úroveň v důchodu. Při nespoření se lidé musejí spolehnout na státní důchod, který nemusí stačit na pokrytí jejich životních potřeb. Následkem toho mohou žít ve stáří v chudobě nebo omezit životní úroveň. Případně se spolehnout na rodinu a blízké osoby.

I malá částka pomáhá

Je důležité začít si na důchod spořit co nejdříve, i kdyby to byla jen malá částka. I malé příspěvky se časem zhodnotí a zajistí vám pohodlnější důchod. Z pravidelně odložené tisícikoruny měsíčně při průměrném osmiprocentním ročním výnosu přinese během 25 let objem peněz ve výši 877 tisíc korun. Přičemž celkový vklad je jen 300 tisíc korun, zbylý půlmilion vygenerují výnosy.

Zdroj:
Autorský článek
Průzkum agentury Perfect Crowd
Asociace pro kapitálový trh (AKAT ČR)