Důchod jako základní příjem ve stáří, avšak ne jediný

Zdroj: Pixabay.com

Řada seniorů má starobní důchod jako jediný příjem ve stáří. Jsou tak plně v moci státu a rozmaru politiků. Budoucnost leží ve vícezdrojovém financování podzimu života.

Podle dřívějšího průzkumu penzijní společnosti NN je pro většinu seniorů jediným příjmem ve stáří jejich starobní důchod. Do budoucna lze očekávat, že dojde ke změně výpočtu starobních důchodů a tím pádem i jejich snížení. To vše díky stárnutím populace a neexistence důchodové reformy.

„I nadále bude hrát starobní důchod důležitou roli, ale stane se spíše základním kamenem, na kterém se bude budovat celková finanční stabilita v seniorském věku,“ okomentovala Eva Nachtmannová, investiční analytička finančního serveru 2FP.cz.

Snížení podílu důchodu oproti mzdě

Podíl starobního důchodu na celkových příjmech seniorů se bude snižovat. Důvodem je pokles poměru průměrného důchodu k průměrné mzdě. Jak moc vysoký pokles bude, to zjistíte až v okamžiku přiznání a následné výplaty starobního důchodu Českou správou sociálního zabezpečení.

Je důležité si uvědomit, že spoléhat se pouze na starobní důchod v budoucnu nebude stačit. Je nezbytné se na stáří aktivně připravovat a budovat si doplňkové příjmy.

Cvičení: Vyžijete s 21 tisíci korunami?

Význam strukturování financování běžného života na odpočinku oceníte tehdy, když si poctivě zodpovíte otázku, zda vyžijete s 21 tisíci korunami, což je nyní průměrný starobní důchod. Pakliže ne, je na místě se zaobírat investováním na penzi.

V opačném případě se váš životní standard citelně sníží. Postupně se propadnete do beznadějné situace, kdy vás budou drtit běžné náklady aniž byste měli na jejich plnou úhradu. Částečně si lze vypomoci sociálními dávkami, případně rodinou. Na pomoc nejbližších se nemůže spoléhat každý. Pakliže ano, je otázkou délka doby, po kterou budou potomci finančně vypomáhat svým rodičům. Řešením jsou proto vlastní zdroje.

Změna myšlení

Je-li vám méně než 60 let je dobré začít nejdříve se změnou myšlení. Ta znamená, že vás stát ve stáří plně finančně nezajistí. Od tohoto uvědomění vede krátká cesta k myšlence, že starobní důchod bude jen základním příjmem. Odpovídající životní standard si dopřejete prostřednictvím dodatečně vysoké a pravidelně vyplácené renty z vašeho investičního portfolia.

Začněte s finanční přípravou na stáří včas. Čím dříve začnete, tím vám bude stačit odkládat méně než v případě pozdějšího začátku. Vybudování  finančního polštáře bude nezbytností pro zajištění spokojeného a bezstarostného důchodu.

Zdroj:
Autorský článek