Desatero správného pojištění majetku

Zdroj: Pixabay.com

Správné pojištění majetku je složitá záležitost s velkým počtem pojistných produktů. Vyhněte se běžným chybám.

Mnohdy špatně rozlousknutelný oříšek je správné pojištění majetku. Vyvarujte se nejčastějších chyb, které vám osvětlíme v následující výčtu deseti častých nástrah.

1. Podpojištění

Pojišťovna se při výplatě pojistného orientuje podle částky vyjadřující hodnotu majetku. Sumu uvádíte do pojistné smlouvy. Zde si pohlídejte, abyste neuváděli příliš nízkou hodnotu. Pojišťovna bude s největší pravděpodobností krátit vyplacenou pojistku podle stavu majetku. Snížení částky vám nemusí pokrýt způsobenou škodu.

2. Pravidelná aktualizace hodnoty majetku

Hodnota majetku se váže k podpojištění. Nejčastěji jde o rekonstrukci nebo modernizaci vaší reality, případně nákupu dalšího movitého majetku do domácnosti. Zvýšením hodnoty majetku je potřeba promítnout do pojistné smlouvy.

3. Rekreační a trvale obydlená nemovitost

Bydlíte v chatě nebo v rodinném domě? Pojištění chaty či rodinného domu se v podmínkách pojišťoven liší. Zvolte správnou kategorii nemovitosti včetně způsobu jejího užívání.

4. Nebytové prostory

Společně užívané prostory, ale také různé sklepy nebo sklady musí být dostatečně zabezpečeny. V opačném případě se na věci v nich uložených nemusí vztahovat pojištění.

5. Pojištění elektronických a strojních rizik

Pojistit můžete strojní a elektronická rizika. Do těchto kategorií patří například čerpadla, garážová vrata, automatické brány, technologie bazénů. Pojistka kryje dané předměty proti jejich poškození anebo zničení.

6. Peníze, zlato, šperky

Volně uložené zlato nebo šperky, případně peníze, vám pojišťovna pojistí pouze v případě, že je máte v trezoru. Pro uložení cenností přistupují pojišťovny různě. Zjistěte si u té své, jaké podmínky musíte splnit, aby vás nepotkala výluka.

7. Obrazy a starožitosti

Stejně jakou při pojištění šperků je nutné zvolit speciální typ pojištění. Základní pojistná ochrana vybavení domácností se na ně nevztahuje. Podmínky budete řešit s pojišťovnou individuálně.

8. Okruh pojištěných osob

U pojištění odpovědnosti si předem zjistěte rozsah okruhu pojištěných osob. Každá pojišťovna ho má stanovený jinak. Jedna pojišťovna pokryje v rámci pojistného produktu celou vaši rodinu (manželé a potomci), jiná již nikoliv.

9. Limity v pojištění odpovědnosti

Při sjednávání pojištění odpovědnosti si rovněž pohlídejte limit pojistného plnění. Především se zaměřte na způsobení škody na zdraví. Léčení a odškodnění mohou i při malých škodách dosahovat vysokých hodnot.

10. Výluky, podmínky a pojistné

Detailně si přečtěte vaši pojistnou smlouvu a zjistěte, jaké jsou v ní uvedené podmínky, výluky apod. Přestože nebude zřejmě ve vašich silách přečíst všechny smlouvy k pojistným produktům, získáte alespoň náhled do problematiky. Budou se vám lépe pokládat otázky pro makléře nebo zprostředkovatele.

A doporučení na závěr. Neomezujte výběr pojistného produktu pouze na jeho cenu – mohli byste se nepříjemně spálit.