Co obnáší příprava na stáří?

Zdroj: Pixabay.com

Čeká vás brzký odchod do důchodu? Přečtěte si základní výčet nezbytností, jejichž splnění vás provede spokojeným stářím.

Na penzi je nezbytné myslet již od mladého věku. Zároveň s tím je nutné podniknout veškeré kroky k tomu, aby se podzim života nesl v blahobytu. Anebo alespoň ve stavu dostatku a hojnosti. Připravili jsme čtyři základní body, které vás mohou nasměrovat. Nejedná se o vyčerpávající výčet ani univerzální návod.

Poplaťte dluhy

Splácíte hypotéku? Případně další úvěry takřka na cokoliv? Do odchodu na penzi je vhodné sejmout ze sebe dluhové zatížení. A to ze zcela prozaického hlediska. Budoucí starobní důchod se s nejvyšší pravděpodobností nebude rovnat vaší stávající mzdě. Propočítejte si, jestli byste nyní vyžili v důchodu.

Před blížící se penzí je vhodné provést i celkovou modernizaci příbytku.

Stavební úpravy obydlí

Kromě umoření závazků se zamyslete i nad případnou přestavbou vašeho příbytku. Staré kosti a snižující se pohyblivost udělají z dosud běžného umytí ve vaně bolestivý horor. Máte-li koupelnu již upravenou, zaměřte se na dílčí stavební úpravy. Typicky třeba na odstranění prahů, které se s chodítkem anebo na invalidním vozíku těžko překonávají. Občas stačí i maličkost, třeba pouhopouhé vymalování.

Je-li cílem i budoucí úspora nákladů, je změna vždy žádoucí. Výměna oken, zateplení anebo obměna topení a nákup nového plynového kotle jsou ideálními kroky na cestě k budoucímu snížení závislosti na rostoucích nákladech za utility.

Příprava na stáří se nemusí nést jen a pouze ve finančním duchu, nýbrž i v mezilidských vztazích.

Dostatečná rezerva

Na finančním serveru 2FP.cz to začíná být pomalu klišé, ale na stáří je nutná i dostatečná finanční rezerva. Jak vysoká závisí na každém jedinci. Ne každý měl během pracovního života dostatečné příjmy, aby z nich dokázal něco málo ušetřit. Přesto je vhodné se alespoň v průběhu života pokoušet a usilovat o vytvoření alespoň nějaké rezervy.

Dobré mezilidské vztahy

Posledním bodem v našem výčtu jsou mezilidské vztahy mezi členy užší, ale i širší rodiny. Vedení žabomyších válek je u rodinných příslušníků vyčerpávající. Pokuste se s rozhádanými členy rodiny usmířit a urovnat vztahy.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz