Co dělat, když vám zemře blízká osoba

Zdroj: Pixabay.com

Smrt blízkého člověka je těžká událost. Z praktického hlediska je nutné po úmrtí osoby provést několik následujících kroků, které jsou obsahem článku.

Smrt blízkého člověka je těžká událost. Z praktického hlediska je nutné po úmrtí osoby provést několik následujících kroků, které jsou obsahem článku.

Po skonu vašeho blízkého se rozběhne celá řada procesů, které částečně vy některé iniciovat přímo musíte a některé můžete. Článek vás provede vším, co je nutné zajistit od úmrtí.

Pamatujte, že v této těžké chvíli nejste sami. Obraťte se na své blízké, přátele, nebo na odbornou pomoc, například na psychologa.

Lékař a pohřební služba

Pakliže k úmrtí došlo u vás doma, je nutné zavolat lékaře. Ten prohlásí osobu za mrtvou a vystaví list o prohlídce zemřelého, respektive ohledací list. Následně poté zavoláte pohřební službu, která zajistí převoz zemřelého, jeho oblečení do rakve a veškeré další náležitosti ohledně pohřbu.

Co musíte udělat po skonu blízkého

 • Oznámit úmrtí
 • Odevzdat doklady zemřelého
 • Ohlásit úmrtí na Úřad práce ČR
 • Vyzvednout úmrtní list
 • Vyměnit občanský průkaz
 • Vrátit přeplatek na důchodu
 • Podat daňové přiznání za zemřelého podnikatele

Oznámení úmrtí

Úmrtí je nutné ohlásit na matrice v místě úmrtí. Matrika vám vystaví úmrtní list, který budete potřebovat pro vyřízení dalších záležitostí.

Vyřízení pohřbu

Pohřební služba vám pomůže s výběrem rakve, ale rovněž s organizací pohřbu a s dalšími náležitostmi. Zde je dobré vyjít z přání zemřelého. Minimálně byste měli vědět, zda si zemřelý přál žeh nebo pohřbení do země, případně zda chtěl pohřeb bez nebo se s smutečním obřadem.

„Poslední rozloučení je možné udělat třeba na stadionu nebo v lese,” řekla Gabriela Sommerové z pohřební služby Sommer. Podle Sommerové nemají lidé tušení o možnostech posledních rozloučení.

Zrušení trvalého bydliště

Trvalé bydliště zemřelého je nutné zrušit na matrice v místě jeho trvalého bydliště.

Dědictví

Pokud zemřelý zanechal majetek, je nutné vyřídit dědické řízení. Dědické řízení probíhá u notáře.

Další záležitosti

V závislosti na situaci je nutné vyřídit i další záležitosti, jako je například odhlášení ze zdravotní pojišťovny, zrušení smluv s dodavateli energií, apod.

Co můžete udělat po skonu blízkého

 • Vybrat pohřební službu a vypravit pohřeb
 • Pronajmout hrobové místo
 • Zažádat o vdovský nebo vdovecký důchod
 • Zažádat o sirotčí důchod
 • Zažádat o pohřebné

Informace o úmrtí důchodce

Obecně platí, že pozůstalí po zemřelém důchodci nemusí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) úmrtí hlásit. Úřady se o úmrtí obvykle dozví z matriky a výplatu důchodu automaticky zastaví.

Existují následující výjimky, kdy musíte vyrozumět ČSSZ.

Vyplácení důchodu na cizí účet

Důchod byl vyplácen na účet manžela nebo manželky. V tomto případě má povinnost oznámit úmrtí pozůstalý manžel/manželka. Musí tak učinit do osmi dnů od úmrtí písemně na ČSSZ.

Přebírání důchodu v hotovosti

Důchod byl vyplácen v hotovosti a převzal ho někdo jiný než důchodce. Povinnost oznámit úmrtí a vrátit přeplatek má ten, kdo peníze převzal.

Úmrtí během žádosti o důchod

Důchodce zemřel v době, kdy už požádal o důchod, ale ještě mu ho nebyl přiznán. V tomto případě se do řízení o důchodu zapojí manžel či manželka a vlastní nebo osvojené děti a mají nárok na tzv. doplatek důchodu.

„Mé první jednání na úřadě po pohřbu manžela bylo na správě sociálního zabezpečení, kam jsem se obrátila s žádostí o vdovský důchod. Velmi si cením lidského a citlivého přístupu referentky, které jsem vděčná za bezchybné informace. Všechna má jednání s ní mě přesvědčila o tom, že je velmi profesionální ve svém oboru, ke klientům vlídná a citlivá. Naslouchá jim, dokáže je pochopit a také jim poradit. Z vašeho úřadu jsem odcházela s velmi dobrým pocitem,“ popsala svou zkušenost jedna z klientek České správy sociálního zabezpečení, jejíž dopis ČSSZ publikovala na svém webu.

Pokud si nejste jisti, co dělat, neváhejte kontaktovat ČSSZ. Doporučuje se oznámit úmrtí i v případě, že si tím nejste jisti, abyste se vyhnuli případným komplikacím s přeplatkem.

Zdroj:
Autorský článek