Časté chyby při spoření

Zdroj: Pexels.com
Mohu svým spořením něco pokazit? Mohu přijít o peníze, když se špatně rozhodnu pro spořicí produkt? Odpovědi na otázky nejsou jednoznačné.

Jistě vám uvedené otázky vytanuly nejméně jednou na mysli. Zajímá vás, čím byste mohli své spoření „zkazit“? Níže v příspěvku se vám pokusíme odpovědět.

Pro větší přehlednost budou jednotlivé časté chyby vázány ke konkrétnímu vkladovému produktu. Mezi ně jsme vybrali typické a v Česku hojně rozšířené jako je běžný bankovní účet, spořicí účet, termínovaný vklad a stavební spoření. Vyhnuli jsme se penzijnímu spoření, neboť jde o investici. Do našeho výčtu častých chyb při spoření jsme nezařadili ani různé strukturované produkty kombinující depozitní a investiční složku.

Běžný bankovní účet

Na bankovní účet úspory nepatří! Toto si pamatujte. Jestli máte na běžném účtu více než dvojnásobek vašich měsíčních příjmů, zbytečně přicházíte o úroky. Respektive necháváte inflaci, aby vám každoročně část vašich peněz „ukradla“. Častou chybou u bankovního účtu je ponechání nadměrné finanční hotovosti, která vám tak leží ladem.

Spořicí účet

Činíte dobře, máte-li na spořicím účtu uloženou část vašich úspor. Pamatujte, že v případě finanční tísně snadno a rychle ze spořicího účtu zafinancujete svůj běžný účet. Ještě předtím než se rozhodnete pro zřízení spořicího účtu si zjistěte, jestli nemá výpovědní lhůtu. Právě časový blok v podobě výpovědní doby je pro spořicí účet vadou na kráse.

Na spořicí účet nepatří však veškeré vaše úspory. Maximálně byste na spořicím účtu měli mít šestinásobek svých měsíčních výdajů. Pro uložení přebytečných peněz zvolte další vkladové (depozitní) produkty. Častou chybou je, že na spořicím účtu máte úspory, které dlouhodobě nepotřebujete. V tomto případě se zamyslete, jestli by je nebylo lepší investovat. Pokud se investic bojíte, přecházíme k termínovaným vkladům.

Termínovaný vklad

Jednou z možností, kam uložit peníze, které nebudete v horizontu jednoho roku a delší doby potřebovat, je termínovaný vklad (TV). Oproti spořicímu účtu mají TV vyšší úrokovou sazbu.

Nevýhodou termínovaných vkladů jsou jejich zatížení výpovědní lhůtou, která může být týdenní, ale také například tříletá. Odměnou za výpovědní lhůtu je vyšší výnos. Navíc termínovaný vklad (stejně jako bankovní a spořicí účet nebo vkladní knížka) je ze zákona pojištěn až do částky sto tisíc eur a jeho ekvivalent v českých korunách. Držíte větší sumu, než je oněch sto tisíc eur, rozdělte je na více částí mezi více bank.

Chybou, kterou si málokdo uvědomuje, jsou sankce při předčasném výběru peněz z termínovaného vkladu. Sankce se pohybuje ve dvou rovinách. Buďto vám banka strhne veškeré připsané úroky nebo vám sankcionuje předem danou procentní pokutou z jistiny.

Na termínovaný vklad, stejně jako na spořicí účet, nepatří veškeré vaše peníze, ale jen rozdíl mezi šestinásobkem běžných měsíčních výdajů z vaší pohotovostní rezervy uložené na spořicím účtu a zbylými penězi. Máte-li například k dispozici 20násobek vašich obvyklých měsíčních výdajů, šestinásobek jich nechte na spořicím účtu a 14násobek přesuňte na termínovaný vklad.

Pokud si na tříletý termínovaný vklad uložíte veškeré vaše úspory, vystavujete se riziku, že část peněz budete potřebovat dříve. Třeba na nákup nového spotřebiče do domácnosti, přes dovolenou, oprava automobilu apod.

Stavební spoření

Stavební spoření nese stejná rizika, jako termínovaný vklad. Při podpisu smlouvy stavebního spoření se zavazujete, že své peníze na šest let dopředu neuvidíte. Jako odměnu získáte státní podporu, která dosahuje deset procent z ročního vkladu nepřesahující 20 tisíc korun.

Pokud budete muset své finanční prostředky vyzvednout před uplynutím vázací lhůty, přijdete o všechny státní podpory a současně z úroků zaplatíte daň z příjmů.

Zdroj:
Autorský článek