3 největší důchodové chyby

Dlouhověkost
Zdroj: Pixabay.com

Našli jsme tři velké důchodové chyby, kterých se čeští důchodci, ale i ti budoucí, často dopouští. Důchodové chyby uvádíme na pravou míru.

Mezi největší důchodové chyby, omyly a mýty patří především ty základní jako je věk odchodu do důchodu, vyplácení důchodu automaticky nebo zvýšení předčasného důchodu jakmile senior překoná věk odchodu do řádného starobního důchodu.

Stejný důchodový věk pro všechny

Důchodový věk se liší podle roku narození. Pro osoby narozené po roce 1972 je sjednocen na 65 let. Pro dřívější ročníky narození platí odlišné věky s ohledem na pohlaví a u žen i na počet vychovaných dětí.

Stejné je to i pro pobírání starobního důchodu, kde je kromě dosažení důchodového věku nutné splnit i minimální dobu pojištění, která je v současné době 35 let.

Důchod se vyplácí automaticky

Nikoliv, o starobní důchod musíte požádat písemně Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pomohou vám k tomu její jednotlivé okresní pobočky, nebo v případě Prahy Pražská SSZ nebo Městská SSZ v případě Brna.

Zmatek může vyvolávat i to, že o důchod lze rovněž žádat online. Někteří žadatelé o starobní důchod tím mohou být zaskočení. Obě možnosti jsou možné – písemně nebo online.

„Možnost podat žádost o důchod online je dalším krokem k vyšší efektivnosti a rychlejšímu zpracování žádostí o důchod našich klientů. Pro ty, kteří preferují osobní sepsání žádosti, zůstane samozřejmě tato možnost i nadále zachována. Nově je možné osobní sepsání žádosti na libovolné okresní správě, tedy již nikoliv pouze na té, která je pro žadatele příslušná podle místa jeho trvalého pobytu,“ řekl František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

Zvýšení předčasného důchodu na starobní

Při získání předčasného důchodu se vám výplata důchodu krátí podle délky, o kterou jdete dříve na odpočinek. Očekávat, že při „dožití“ se řádného nároku na starobní důchod se zvýší i předčasný důchod je liché. Počítejte s trvalým krácením předčasného důchodu z důvodu předčasnosti.

Kromě valorizací vám předčasný důchod nic nezvýší.

„Důchody o inflaci plně valorizujeme, jen jsme změnili systém tak, aby dostatečně podpořil i seniory s nižšími důchody a byl hlavně udržitelný,“ sdělil Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr práce a sociálních věcí.

Zdroj:
Autorský článek
Česká správa sociálního zabezpečení